logo ניהול פרוייקטים, הנדסה חומרי סלילה, חקירות גיאוטכניות   ENG RUS heb
tel  
 
 
 
ייצוב קרקעות בעזרת פולימרים
אחת העדיפויות של החברה הינה שיטות לייצוב קרקעות (שיטות פולימריות), אשר יכול להפחית באופן משמעותי את עלות הבנייה להגדיל את תקופת הנצול. החברה בוצע בהצלחה ניסוים רבים בתנאים גיאוטכניים ואקלימיים שונים .
הצגה:ייצוב קרקעות בעזרת פולימרים (PPT: 2.104k)
להוריד גרסה להדפסה (PDF: 3.00k)
רוסיה
קלוגה
ארמניה
ספיטק
אטיופיה
אדיס אבבה