logo ניהול פרוייקטים, הנדסה חומרי סלילה, חקירות גיאוטכניות   ENG RUS heb
tel  
 
 
 
חקירות גיאוטכניות
אחת הפעילויות העיקריות של החברה הוא ניהול והנדסה - סקרים גיאוטכניים עבור בתי מגורים, מבני תעשייה, סלילת נטיבים ( מסילות רכבת וכבישים ).
מטרת מחקרים אלה היא הגדרה של מאפיינים גיאוטכניים של קרקעות באזור היסודות, התנאים הידרוגיאולוגיים הכנת מפות, חתכים גיאולוגיים ודיאגרמות תלת ממדיות.
זו מושגת על ההחזקה של תחקירי שטח ישיר (קידוח, דגימה של מדגמים בלתי מופרים, בדיקה של קרקעות בקדח) או כתוצאת פרשנות מן הנתונים גיאופיזיים.
במהלך של סקרים הלקוח מקבל דו"חות התקדמות של הפרויקט (Tempopary Report & Project Progress) וכן דיווחים זמנים, פרופילי קרקע זמניים , יומני שדה , ואת תוצאות בדיקות מעבדה (בדיקות מעבדה ) הדו"ח הסופי מספק ללקוח לאחר ביצוע כל הבדיקות שדה והמעבדה וכולל תיאור של שיטות מחקר, תקנים רלוונטים, המסקנה של תנאים גיאולוגיים המצב הידרולוגי ובמידת הצורך,ייעוץ לבחירת סוג יסודות או לשיפור תכונות פיזיות ומכניות של קרקעות
להוריד גרסה להדפסה (PDF: 6.85k)
ישראל
הרחבת נמל אשדוד
ישראל
הרחבת נמל חיפה
ישראל
קיסריה
אטיופיא
אדיס אבבה
ישראל
בית שאן
ישראל
מטרופוליטן תל אביב