logo ניהול פרוייקטים, הנדסה חומרי סלילה, חקירות גיאוטכניות   ENG RUS heb
tel  
 
 
 
מטרו תל אביב
בקרת איכות בכל שלבי החקירה , בנית לוגים , ניתוח תוצאות בדיקות מעבדה ובדיקות גיאופיזיים, בנית פרופילים וחתכים
להוריד גרסה להדפסה(PDF: 1.618k)
   
תמונה 1
מטרו תל אביב