logo ניהול פרוייקטים, הנדסה חומרי סלילה, חקירות גיאוטכניות   ENG RUS heb
tel  
 
 
 
קלוגה ,רוסיה ,פרוייקט פיילוט
סוים בהצלחה פרויקט - ניסוי על שתית קרקע בכבישים פנימיים ללא אספלט. הפרויקט בוצע באמצעות הקרקע המקומי בלבד (חרסית רזה טינית , דמוי לס, עם אינדקס פלסטיות -IP 7 וגבול נזילות LL 22) - החלפת ריצוף אספלט יקר עם הארכת תקופת נצול.
הפרויקט נועד להגדיל את תסבולת שכבה עליונה של הכביש, הגדלת עמידות בבלייהi, התנגדות לגזירה ישרה, גזירה, הורדת פוטנציאל תפיחה. כמייצב הראשי המשמש TBE אמולסיה פולימרי ומלט צ"פ 300.
במסגרת הפרוייקט בוצעו בדיקות מעבדה רבות , בחירת ציוד הייצור, וייצוב שתית הקרקע . אחידות ההפצה של המייצבים הושגה באמצעות שימוש בשילוב של סוגים שונים של מתחחות וחקלאות הארו. אתר הפיילוט נפתח לתנועה כבדה 5 ימים לאחר ייצובו (כ - 60% של כוח הנקוב של הכביש). עד כה, אין סימנים של שקיעה או גלישה . בדיקות המעבדה יבוצעו לאחר קבלת חוזק נומינלי ויפרסמו באתר האינטרנט שלנו.
להוריד גרסה להדפסה (PDF: 3.860k)
תמונה1
קלוגה ,רוסיה ,פרוייקט פיילוט
תמונה2
קלוגה ,רוסיה ,פרוייקט פיילוט
תמונה3
קלוגה ,רוסיה ,פרוייקט פיילוט