logo ניהול פרוייקטים, הנדסה חומרי סלילה, חקירות גיאוטכניות   ENG RUS heb
tel  
 
 
 
נמל תעופה נבטים
פיקוח צמוד , בקרת איכות בכל שלבי החקירה , בנית לוגים , ניתוח תוצאות בדיקות מעבדה ובדיקות גיאופיזיים, בנית פרופילים וחתכים
להוריד גרסה להדפסה (PDF: 48k)