logo ניהול פרוייקטים, הנדסה חומרי סלילה, חקירות גיאוטכניות   ENG RUS heb
tel  
 
 
 
התפלת צמח קיסריה
בקרת איכות בכל שלבי החקירה , בנית לוגים , ניתוח תוצאות בדיקות מעבדה ובדיקות גיאופיזיים, בנית פרופילים וחתכיםn
להוריד גרסה להדפסה(PDF:865k)
   
תמונה1
התפלת צמח קיסריה